Konkurs w ramach POWER na" Centrum wiedzy o dostępności"

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza (w ramach Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych)  konkurs nr POWR.03.05.00-IP.08-00-CWD/20 „Centrum wiedzy o dostępności” dotyczący utworzenia i wsparcia funkcjonowania centrum wiedzy o dostępności, jako jednostki wspierającej stosowanie i upowszechnianie zasad projektowania uniwersalnego w obszarze kształcenia na poziomie wyższym.


Wnioski w ramach konkursu będą przyjmowane:
od dnia 24 sierpnia 2020 r. (godz. 08:15) do dnia 20 października 2020 r. (godz. 14:00)

szczegóły na stronie