Konkurs w ramach Współpracy Polska-Berlin/Brandenburgia

Celem 5. konkursu w ramach współpracy Polska - Berlin/Brandenburgia jest wspieranie badań, rozwoju i innowacji w obszarze fotoniki.

 

Szczegółowe informacje o konkursie:

 

Dla kogo

Grupa podmiotów (przedsiębiorca + organizacja badawcza, wymieniona w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2, 4, 5, 6, 6a, 6b, 8 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce)

 

Na co

  • Przedsiębiorca – badanie przemysłowe, prace rozwojowe,
  • Organizacja badawcza – badanie przemysłowe, prace rozwojowe.

 

Zakres tematyczny

Photonics, microelectronics and quantum technologies as key enabling technologies for the digital transformation, energy transition, smart mobility and life sciences.

 

Partnerzy

Senate Department for Economics, Energy and Public Enterprises, Berlin (SenWiEnBe), Ministry for Economic Affairs, Labour and Energy, Brandenburg (MWAE)

 

Budżet konkursu

Budżet NCBR przeznaczony na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w konkursie wynosi 1 500 000 euro (tj. 6 887 100,00 zł)

Kurs EBC z dnia ogłoszenia konkursu: 1 euro = 4,5914 zł

 

Dofinansowanie projektu

Poziom dofinansowania uzależniony jest od rodzajów prac przewidzianych w projekcie.

Nie ma ograniczeń budżetowych na pojedynczy projekt, przy założeniu jednak, że wnioskowane dofinansowanie polskich podmiotów nie może przekroczyć budżetu NCBR na konkurs.

 

Harmonogram konkursu

  • Data ogłoszenia konkursu lub inicjatywy: 15 marca 2021 r.
  • Rozpoczęcie naboru wniosków : 15 marca 2021 r.
  • Zakończenie naboru wniosków: 21 czerwca 2021 r.
  • Wyniki konkursu – grudzień 2021 r.
  • Publikacja listy rankingowej – grudzień 2021 r.

 

Sposób składania wniosków

Wniosek należy przesłać w wersji elektronicznej (aktywny PDF oraz skany dokumentów zawierające wymagane podpisy, wraz z załącznikami) na adres e-mail: konkursberlin@ncbr.gov.pl, podając w tytule akronim projektu. Za wersję ostateczną uznaje się ostatnią wersję wniosku, która wpłynęła do NCBR przed zakończeniem terminu naboru wniosków.

 

Ważne uwagi

  • W konkursie uczestniczą polsko-niemieckie konsorcja badawcze, w skład których wchodzi konsorcjum z Polski (grupa podmiotów) oraz co najmniej jeden podmiot z kraju związkowego Berlin lub Brandenburgia.
  • Grupa podmiotów może liczyć maksymalnie 3 partnerów.
  • Projekt powinien liczyć maksymalnie 5 zadań (ograniczenie dotyczy tylko krajowego Wniosku o Dofinansowanie).

 

Szczegółowe informacje na temat konkursu dostępne są na stronie NCBiRu.

Osoba do kontaktu w Dziale Projektów: Aleksandra Dubiella-Jackowska

 

Uprzejmie przypominamy, że kompletny wniosek do podpisu wraz załącznikami należy złożyć w Dziale Projektów do 7 dni roboczych przed zamknięciem terminu składania wniosków.

 

 Zgłoszenie projektu do finansowania w systemie Moja PG należy złożyć najpóźniej 14 dni roboczych przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.