Konkurs wniosków w ramach programu Przemysł 4.0

Minister Przedsiębiorczości i Technologii ogłasza Konkurs „Standaryzacja usług Hubów Innowacji Cyfrowych dla wsparcia cyfrowej transformacji przedsiębiorstw”.

Dofinansowanie można otrzymać na usługi transformacji cyfrowej świadczone przedsiębiorcom oraz na rozbudowę i uzupełnienie potencjału DIH-ów. 

Aplikacje mogą składać Huby Innowacji Cyfrowej (Digital Innovation Hub), będące ośrodkami świadczącymi wysokiej jakości usługi wsparcia transformacji cyfrowej.

Aplikacje należy składać w formie elektronicznej w nieprzekraczalnym terminie do 13 września 2019 r. do godz. 16.00 na adres: konkursDIH@mpit.gov.pl oraz dodatkowo
w formie papierowej na adres:

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
Departament Innowacji
Plac Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa

Szczegóły dotyczące konkursu znajdują się pod linkiem: https://www.gov.pl/web/przedsiebiorczosc-technologia/przemysl-4-0