Konkursy GRIEG i IdeaLab ­ w ramach funduszy norweskich oraz EOG

Uprzejmie informujemy o otwarciu w Narodowym Centrum Nauki dwóch konkursów na finansowanie polsko-norweskich projektów badawczych.

1. GRIEG - konkurs na wspólne polsko-norweskie projekty badawcze realizowane we wszystkich dziedzinach nauk (wg paneli NCN), ze szczególnym uwzględnieniem badań polarnych i badań z zakresu nauk społecznych. Badania muszą być realizowane wspólnie przez polsko-norweskie zespoły badawcze, składające się z co najmniej jednego partnera polskiego, pełniącego rolę lidera konsorcjum, oraz co najmniej jednego partnera norweskiego. 

2. IdeaLab - konkurs na projekty badawcze realizowane wspólnie przez zespoły badawcze, składające się z co najmniej jednego partnera polskiego, pełniącego rolę lidera konsorcjum oraz co najmniej jednego partnera z Norwegii, Islandii lub Liechtensteinu. Konkurs będzie przeprowadzony zgodnie z formułą „sandpit” opracowaną przez Radę Nauk Ścisłych i Technicznych Wielkiej Brytanii i stosowaną przez Norweską Radę Badań pod nazwą idélab.

 

W konkursach można składać wyłącznie wnioski, których przedmiotem są badania podstawowe.

 

Termin naboru wniosków:

Nabór wniosków będzie prowadzony do 17 września 2019 r. w systemie elektronicznym ZSUN/OSF.

 

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej konkursu GRIEG i IdeaLab.

 

Osoby do kontaktu w Dziale Projektów: Aleksandra Dubiella-Jackowska, Magdalena Urbanowicz

 

Uprzejmie przypominamy, że kompletny wniosek do podpisu wraz załącznikami należy złożyć w Dziale Projektów do 7 dni roboczych  przed zamknięciem terminu konkursu tj. do dnia 6 września 2019 r.

Zgłoszenie wstępne projektu w formie elektronicznej (wpis do bazy zgłoszeń w systemie Moja PG) oraz w formie papierowej należy złożyć w Dziale Projektów najpóźniej 14 dni roboczych przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.