Konkursy POLNOR 2019 i POLNOR CCS 2019 finansowane przy udziale funduszy norweskich w ramach Programu „Badania stosowane”

Uprzejmie informujemy o otwarciu w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju dwóch konkursów na finansowanie polsko-norweskich projektów badawczych.

 

1. POLNOR 2019 -  konkursu na polsko-norweskie projekty badawcze w następujących obszarach tematycznych:

  • zdrowie i opieka społeczna
  • przemysł i technologie informacyjne
  • żywność i zasoby naturalne
  • energia, transport i klimat
  • rozwój społeczny i gospodarczy
  • pojazdy bezzałogowe.

Na dofinansowanie projektów przeznaczono kwotę w wysokości 49 745 454 EUR. W ramach konkursu wsparciem mogą być objęte wyłącznie projekty o charakterze aplikacyjnym.

 

2. POLNOR CCS 2019 - konkursu na polsko-norweskie projekty badawcze w obszarze wychwytywania i składowania dwutlenku węgla (CCS).

Na dofinansowanie projektów przeznaczono kwotę w wysokości 11 764 706 EUR. W ramach konkursu wsparciem mogą być objęte wyłącznie projekty o charakterze aplikacyjnym.

 

Termin naboru wniosków:

Termin składania wniosków w konkursach POLNOR 2019 i POLNOR CCS upływa 12 grudnia 2019 r., o godz. 16:00 CEST w systemie informatycznym LSI.
 

 

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej konkursów POLNOR 2019 i POLNOR CCS 2019.

 

Osoby do kontaktu w Dziale Projektów: Magdalena Urbanowicz, Aleksandra Dubiella-Jackowska

 

Uprzejmie przypominamy, że kompletny wniosek do podpisu wraz załącznikami należy złożyć w Dziale Projektów do 7 dni roboczych  przed zamknięciem terminu konkursu tj. do dnia 2 grudnia 2019 r.

Zgłoszenie wstępne projektu w formie elektronicznej (wpis do bazy zgłoszeń w systemie Moja PG) oraz w formie papierowej należy złożyć w Dziale Projektów najpóźniej 14 dni roboczych przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.