Konkursy PRELUDIUM 17 oraz OPUS 17

NCN już po raz siedemnasty otwiera nabór wniosków w konkursach PRELUDIUM i OPUS, konkursy są przeznaczone zarówno dla osób rozpoczynających karierę naukową jak i dla tych posiadających dorobek naukowy

•   PRELUDIUM 17 to konkurs skierowany do osób rozpoczynających karierę naukową, nieposiadających stopnia naukowego doktora, których badania zaplanowane we wniosku będą spełniać wymóg badań podstawowych  

•   OPUS 17  jest konkursem przeznaczonym dla wszystkich badaczy, niezależnie od etapu kariery naukowej, którzy w swoim dorobku naukowym posiadają, co najmniej jedną opublikowaną lub przyjętą do druku pracę

•   nabór wniosków dla wnioskodawców do 17.06.2019 r.

•   dokumenty do podpisu należy złożyć w Dziale Projektów do 10.06.2019. Osoba do kontaktu: Beata Toma, Anita Wiśniewska, Monika Wieczerzak Dział Projektów.