Międzynarodowy konkurs sieci TRANS-ATLANTIC PLATFORM

Narodowe Centrum Nauki zapraszamy do udziału w konkursie na międzynarodowe projekty badawcze pnRecovery, Reneval and Resilience in a Post-Pandemic World (RRR Call 2021).

Do konkursu mogą być składane wnioski projektowe, obejmujące co najmniej jeden z poniższych obszarów tematycznych:

 1. zmniejszanie słabości i nierówności,
 2. budowanie odporniejszego, bardziej aktywizującego i zrównoważonego społeczeństwa,
 3. wspieranie demokratycznych rządów i zaangażowania politycznego,
 4. rozwijanie odpowiedzialnych i sprzyjających społeczeństwu innowacji cyfrowych oraz
 5. zapewnianie skutecznej i precyzyjnej komunikacji (w tym komunikacji medialnej).

O finansowanie w konkursie mogą ubiegać się konsorcja międzynarodowe złożone z minimum 3 zespołów badawczych z co najmniej 3 krajów biorących udział w konkursie, z obu stron Atlantyku (np. Polska-Kanada-Brazylia lub USA-Polska-Niemcy).

 

Kraje uczestniczące w konkursie:

Brazylia, Chorwacja, Finlandia, Francja, Kanada, Kolumbia, Niemcy, Polska, Republika Południowej Afryki, USA, Szwajcaria, Wielka Brytania

Harmonogram konkursu:

 • Webinaria: kwiecień i maj 2021
 • Termin składania o bowiązkowych formularzy Intention to Submit (ItS): 14 czerwca 2021 r.,
 • Termin składania pełnych wniosków wspólnych (Full Proposals): 12 lipca 2021 r.,
 • Termin składania wniosków krajowych w systemie ZSUN/OSF: do 7 dni po upływie terminu składania pełnych wniosków wspólnych na poziomie międzynarodowym, najpóźniej do19 lipca 2021 r.,
 • Wyniki konkursu: ostateczna decyzja w trakcie ustalania,
 • Początek realizacji zakwalifikowanych projektów: 1 marca 2022 r.
 • Okres realizacji projektu: 24 lub 36 miesięcy

Do NCN mogą wnioskować naukowcy z Polski, których projekty spełniają kryterium badań podstawowych.

Całkowita wysokość środków finansowych przeznaczonych przez NCN na realizację zadań przez polskie zespoły badawcze w konkursie wynosi 600 tys. EUR.

Kurs EUR, po jakim należy wyliczyć budżet polskiej części projektu we wniosku wspólnym: 1 EUR = 4,5023 PLN.

 

W przypadku projektów planowanych do realizacji przez co najmniej dwa podmioty polskie wnioskujące o finansowanie NCN, podmioty te zobowiązane są utworzyć grupę podmiotów i załączyć do wniosku OSF podpisane porozumienie o współpracy.

Kierownikiem polskiego zespołu badawczego może być osoba, która w momencie składania wniosku posiada co najmniej stopień naukowy doktora.

 

Szczegółowe informacje o konkursie

Osoba do kontaktu w Dziale Projektów: Małgorzata Romanowska (romana@pg.edu.pl)

Uprzejmie przypominamy, że kompletny wniosek do podpisu wraz załącznikami należy złożyć w Dziale Projektów do 7 dni roboczych przed zamknięciem terminu zgłoszeń.

Zgłoszenie projektu do finansowania w systemie Moja PG oraz w formie papierowej należy złożyć w Dziale Projektów najpóźniej 14 dni roboczych przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.