Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ponownie ogłasza nabór wniosków w programie „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki”

Celem NPRH jest wsparcie jednostek w realizacji projektów należących do humanistycznych dziedzin nauk, które:

- mają charakter naukowy;
- mają pierwszorzędne znaczenie dla prowadzenia w przyszłości badań naukowych;
- cechują się użytecznością dla różnych dyscyplin naukowych lub dyscyplin artystycznych;
- wymagają tworzenia i utrzymywania wyspecjalizowanych zespołów badawczych.

Nabór wniosków do Ministerstwa trwa od dnia 4 września 2019 r. do dnia 31 października 2019 r.

Zgłoszenia z sytemu MojaPG należy złożyć w Dziale Projektów przed wysłaniem wniosku w systemie OSF najpóźniej do 24 października 2019 r. 

Dodatkowe informacje można uzyskać u: Beata Toma, Anita Wiśniewska, Monika Wieczerzak - Dział Projektów.