MORPHEUS - projekt realizowany na WILiŚ promuje 30-lecie programów Interreg

 

Miło nam poinformować, iż realizowany na WILiŚ projekt MORPHEUS (Model Areas for Removal of Pharmaceutical Substances in the South Baltic) znalazł się wśród 4 projektów wybranych przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej do promocji 30-lecia programów Interreg. Na WILiŚ projekt realizował zespół: dr hab. inż. Aneta Łuczkiewicz, dr hab. inż. Sylwia Fudala-Książek, dr hab. inż. Katarzyna Jankowska oraz dr inż. Małgorzata Szopińska.

Zachęcamy do obejrzenia filmu
https://www.youtube.com/watch?v=W26zKbESdn0

https://www.youtube.com/watch?v=M0Z5t2pSvyU&feature=emb_logo

Interreg to nazwa programów realizowanych w ramach polityki spójności, które wspierają rozwój, współpracę oraz integrację europejską regionów w wymiarze transgranicznym, transnarodowym i międzyregionalnym. Różnorodność okazała się atutem i siłą napędzającą rozwój regionów przygranicznych. W tym tkwi sekret sukcesu Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

Projekt MORPHEUS realizowany był w ramach Interreg South Baltic przez konsorcjum: Kristianstad University (SE), The Coastal Union Germany (DE), University of Rostock (DE), Environmental Protection Agency (LT), Klaipėdos universitetas (LT), a ze strony Polski PG WILiŚ oraz Gdańska Fundacja Wody.

Link do strony projektu: http://www.morpheus-project.eu/.
Informacje na temat projektu można znaleźć także na stronach WILIŚ:
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska oraz Biuro Projektów WILIŚ.
Zachęcamy również do śledzenia strony Europejskiej Współpracy Terytorialnej: https://www.ewt.gov.pl/