Nabór wiosków w programie Wymiana Bilateralna pomiędzy Polską a Chińską Republiką Ludową

Celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców realizujących projekty badawcze, uzgodnione i prowadzone wspólnie przez partnerów z Polski i z Chin.

Środki na projekty w ramach naboru są przeznaczone na pokrycie kosztów podróży i pobytów naukowców, z wyłączeniem finansowania samych badań.

Wnioski nalezy składać w terminie od 9.10.2019 do 3.12.2019 w systemie teleinformatycznym NAWA.

Więcej na stronie