Nabór wniosków w ramach programu NPRH

I termin naboru: 25 września 2020 r. –  30 października 2020 r.

W ramach modułu Dziedzictwo narodowe będą obowiązywały następujące obszary priorytetowe:

 • Zesłania, deportacje i powroty od czasów nowożytnych;
 • Spuścizna emigracji wojennej i powojennej od 1939 roku;
 • Polska kultura cyfrowa – kompendia wiedzy: encyklopedie, słowniki, leksykony, katalogi, etc.;
 • Kontynuowanie fundamentalnych prac dokumentacyjnych, słownikowych i bibliograficznych;
 • Kontynuowanie edycji krytycznych pism uznanych autorów.
 • W przypadku modułu Fundamenty tematem konkursu będzie: Walka o granice II Rzeczypospolitej w badaniach, historiografii i świadectwach kultury polskiej (kompendia wiedzy).

II termin naboru: 21 grudnia 2020 r. –  31 stycznia 2021 r.
W ramach modułu Dziedzictwo narodowe będą obowiązywały następujące obszary priorytetowe:

 • Dziecko i dzieciństwo w polskiej kulturze oraz historii – kompendia wiedzy: encyklopedie, słowniki, leksykony, katalogi, etc.;
 • Przekłady literatury obcej w Polsce – kompendia wiedzy: bibliografie, słowniki, leksykony, encyklopedie, etc.;
 • Kontynuowanie fundamentalnych prac dokumentacyjnych, słownikowych i bibliograficznych;
 • Kontynuowanie edycji krytycznych pism uznanych autorów.
 • W przypadku modułu Fundamenty tematem konkursu będzie: Patriotyzm w świadectwach osobistych – pamiętniki, listy, dzienniki, fotografie, albumy, utwory muzyczne, etc.

Wnioski składać należy za pośrednictwem: osf.opi.org.pl.

Zgłoszenia z sytemu MojaPG należy złożyć w Dziale Projektów przed wysłaniem wniosku w systemie OSF/ZSUN najpóźniej do:

I - 23.10.2020 r.

II - 22.01.2021 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać u: Beata TomaAnita WiśniewskaMonika Wieczerzak - Dział Projektów.