Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkurs PRELUDIUM 19 na projekty badawcze

Adresatami  programu PRELUDIUM 19 są osoby nieposiadające stopnia naukowego doktora.

Tematyka projektu spłeniającego kryterium badań podstawowych, może być lecz nie musi powiązany z tematem planowanej rozprawy doktorskiej.

Młodzi naukowcy mogą ubiegać się o finansowanie badań trwających 12, 24 lub 36 miesięcy. W zależności od czasu trwania projektu wysokość finansowania wynosi odpowiednio 70, 140 lub 210 tys. zł.

Koszty pośrednie mogą stanowić maksymalnie 20% kosztów bezpośrednich, a począwszy od poprzedniej edycji konkursu ich wysokość jest liczona od kosztów bezpośrednich z uwzględnieniem aparatury, urządzeń i oprogramowania.

W zespole realizującym badania oprócz kierownika projektu i opiekuna naukowego może się znaleźć tylko jeszcze jedna osoba. 

Wnioski o dofinansowanie należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie OSF (https://osf.opi.org.pl/app/adm/autentykacja.do?do=wyloguj).

Nabór wniosków do NCN będzie trwał  do 16 czerwca 2020 r. 

Zgłoszenie z systemu MojaPG należy złożyć w Dziale Projektów przed wysłaniem wniosku w systemie OSF/ZSUN najpóźniej do 9 czerwca 2020 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać u: Beata TomaAnita WiśniewskaMonika Wieczerzak - Dział Projektów.