Narodowe Centrum Nauki ogłasza nabór wniosków w konkursie PRELUDIUM 18

Kierownikiem projektu składanego w konkursie PRELUDIUM 18 może być osoba nieposiadająca stopnia naukowego doktora. Temat projektu może, lecz nie musi być powiązany z tematem planowanej rozprawy doktorskiej.

Wnioski projektowe obejmujące badania podstawowe mogą być składane w ramach:

  • Nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce;
  • Nauk o życiu;
  • Nauk ścisłych i technicznych.

Termin składania wniosków do NCN upływa 16 grudnia 2019 r.

Zgłoszenia z sytemu MojaPG należy złożyć w Dziale Projektów przed wysłaniem wniosku w systemie OSF najpóźniej do 9 grudnia 2019 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać u: Beata TomaAnita WiśniewskaMonika Wieczerzak - Dział Projektów.