Narodowe Centrum Nauki ogłasza nabór wniosków w konkursie SONATA 15

Kierownikiem projektu w konkursie SONATA 15 może być osoba, która uzyskała stopień naukowy doktora w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem (tj. w okresie od 1.01.2012 – 31.12.2017) oraz posiada w swoim dorobku naukowym co najmniej jedną opublikowaną lub przyjętą do druku pracę.

Wnioski projektowe obejmujące badania podstawowe mogą być składane w ramach:

  • Nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce;
  • Nauk o życiu;
  • Nauk ścisłych i technicznych.

Czas trwania projektu może wynosić 12 miesięcy, 24 miesiące lub 36 miesięcy.

Termin składania wniosków do NCN upływa 16 grudnia 2019 r.

Zgłoszenia z sytemu MojaPG należy złożyć w Dziale Projektów przed wysłaniem wniosku w systemie OSF najpóźniej do 9 grudnia 2019 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać u: Beata TomaAnita WiśniewskaMonika Wieczerzak - Dział Projektów.