NAWA uruchomiła nabór do Programu Polskie Powroty 2020

Celem Programu Polskie Powroty jest umożliwienie wyróżniającym się polskim naukowcom powrotu do kraju i podjęcia przez nich zatrudnienia na polskich uczelniach, w instytutach naukowych lub instytutach badawczych. Program stworzy powracającym naukowcom optymalne warunki prowadzenia w Polsce badań naukowych lub prac rozwojowych na światowym poziomie. Środki uzyskane w ramach Polskich Powrotów zapewniają wynagrodzenie dla Powracającego Naukowca, a także umożliwiają stworzenie grupy projektowej (zespołu badawczego). Krajowe uczelnie, instytuty naukowe i instytuty badawcze pozyskają do współpracy specjalistów posiadających doświadczenie międzynarodowe oraz wiedzę z zakresu najnowszych trendów badawczych w swojej dyscyplinie naukowej.

Program adresowany jest do polskich naukowców pracujących w zagranicznych instytucjach naukowych, którzy zdobytą poza krajem wiedzę i doświadczenie chcą wykorzystać po powrocie do Polski, rozwijając własną grupę badawczą bądź włączając się w badania prowadzone w już działających zespołach naukowych.

W Programie finansowane są:

  • wynagrodzenie Powracającego Naukowca wraz z kosztami pracodawcy,
  • wynagrodzenia dla członków Grupy Projektowej wraz z kosztami pracodawcy,
  • koszty przesiedlenia oraz adaptacji miejsca pracy,
  • koszty badań naukowych z zakresu badań podstawowych (tzw. komponent badawczy) finansowane ze środków Narodowego Centrum Nauki (NCN).

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) zapewni finansowanie projektów realizowanych przez okres od 36 do 48 miesięcy, w maksymalnej wysokości dla jednego projektu wynoszącej 2 270 000 zł, jeśli projekt nie obejmuje komponentu badawczego. W przypadku, gdy projekt obejmuje komponent badawczy, maksymalne finansowanie wynosi 2 220 000 zł ze środków NAWA oraz 200 000 zł ze środków NCN.

Wniosek można złożyć do 31 marca 2020 roku.

Regulamin dostępny jest na stronie.

Nabór wniosków prowadzony jest wyłącznie elektronicznie przez stronę NAWA.

Kontakt w sprawie wniosków: Joanna Baum, Dział Projektów.