NCBiR ogłasza XI konkurs w Programie LIDER

Celem programu LIDER XI jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy.

Program jest skierowany do młodych naukowców, który są doktorantami lub nauczycielami akademickimi – i nie posiadają stopnia doktora lub posiadają stopień doktora, od uzyskania którego  nie upłynęło 7 lat do okresu.

Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 1,5 mln PLN.

Wnioski o dofinansowanie należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie LSI. Nabór wniosków będzie trwał od 16.01.2020 do 16.03.2020 r. do godziny 16:15.

Zgłoszenia z sytemu MojaPG należy złożyć w Dziale Projektów przed wysłaniem wniosku w systemie LSI najpóźniej do 09.03.2020.

Dodatkowe informacje można uzyskać u: Beata TomaAnita WiśniewskaMonika Wieczerzak - Dział Projektów.