NCBiR ogłosił międzynarodowy konkurs w ramach programu ERA-NET Cofund MarTERA

Uprzejmie informujemy, że NCBiR otworzył  międzynarodowy konkurs organizowany w ramach programu ERA-NET Cofund MarTERA. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu technologii morskich.

Zakres konkursu:

PA1: Environmental friendly maritime technologies
PA2: Innovative concepts for ships and offshore structures
PA3: Automation, sensors, monitoring and observations
PA4: Advanced manufacturing and production
PA5: Safety and security

O finansowanie mogą się starać konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej 2 zespołów badawczych pochodzących z co najmniej 2 krajów biorących udział w konkursie.

Kraje uczestniczące w konkursie: Białoruś, Belgia, Francja, Hiszpania, Malta, Niemcy, Norwegia, Polska, Rumunia, Turcja, RPA

UWAGA! Aby wniosek z udziałem partnerów z Polski mógł być dofinansowany przez NCBR, w konsorcjum musi brać udział polski przedsiębiorca.

Harmonogram konkursu:

  • Termin składania wniosków wspólnych skróconych (tzw. pre-proposals): 27 marca 2020 r., 17:00 CET
  • Zaproszenie do składania wniosków wspólnych pełnych (tzw. full proposals): 4 września 2020 r.
  • Termin składania wniosków wspólnych pełnych (tzw. full proposals): 22 września 2020 r.
  • Termin składania wniosków krajowych: IV kwartał 2020 r.

Budżet: Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBiR przeznaczyło budżet w wysokości 600 000 euro. Dofinansowanie polskich podmiotów w 1 projekcie nie może przekraczać 250 000 euro (300 000 euro jeśli podmiot z Polski jest koordynatorem projektu).

Więcej informacji na stronie NCBiR.

 

Kontakt w sprawie konkursu w Dziale Projektów: Magdalena Urbanowicz

Uprzejmie przypominamy, że kompletny wniosek do podpisu wraz załącznikami należy złożyć w Dziale Projektów do 7 dni roboczych przed zamknięciem terminu konkursu.

Zgłoszenie wstępne projektu w formie elektronicznej (wpis do bazy zgłoszeń w systemie Moja PG) oraz w formie papierowej należy złożyć w Dziale Projektów najpóźniej 14 dni roboczych przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.