NCBiR ogłosił VII polsko – izraelski konkurs na projekty badawczo – rozwojowe

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wspólnie z Izraelskim Centrum Badań i Rozwoju dla Przemysłu ogłosiły konkurs na projekty badawczo-rozwojowe, ukierunkowane na rozwijanie innowacyjnych produktów oraz rozwiązań technologicznych mających realne perspektywy zastosowań komercyjnych.

Zakres konkursu:

Wnioski o dofinansowanie projektów mogą dotyczyć dowolnych obszarów tematycznych. 

UWAGA! Konsorcja projektowe powinny się składać z co najmniej jednego izraelskiego i jednego polskiego przedsiębiorstwa. Możliwy jest też udział jednostek naukowych – w roli dodatkowego uczestnika konsorcjum, co szczegółowo regulują zasady finansowania obowiązujące dla danego kraju.

Budżet: Zgodnie z regulaminem, dofinansowanie z NCBiR przyznane polskiemu wnioskodawcy lub podmiotowi wchodzącemu w skład wnioskodawcy nie może przekroczyć 500 tys. zł, przy czym dofinansowanie realizacji całego projektu może wynieść maksymalnie 1 mln zł.

Środki te można przeznaczyć na badania przemysłowe i prace rozwojowe. Budżet, jaki NCBiR przeznaczyło na ten konkurs, to 2 mln zł.

 

Termin naboru wniosków upływa 19 maja 2020 r.

 

Więcej informacji na stronie NCBiR.

 

Kontakt w sprawie konkursu w Dziale Projektów: Magdalena Urbanowicz

 

Uprzejmie przypominamy, że kompletny wniosek do podpisu wraz załącznikami należy złożyć w Dziale Projektów do 7 dni roboczych przed zamknięciem terminu konkursu.

Zgłoszenie wstępne projektu w formie elektronicznej (wpis do bazy zgłoszeń w systemie Moja PG) oraz w formie papierowej należy złożyć w Dziale Projektów najpóźniej 14 dni roboczych przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.