NCBR ogłasza II konkurs w ramach programu GOSPOSTRATEG - strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych

Drugi konkurs w ramach Programu GOSPOSTRATEG ma na celu wybór wykonawców tzw. projektów zamawianych i obejmuje dwa zagadnienia badawcze:

Odmowa szczepień jako wyzwanie dla polityki zdrowotnej państwa, zaufania społecznego, zdrowia publicznego oraz polityki rodzinnej i społecznej (Zamawiający – Ministerstwo Zdrowia);

Mechanizm identyfikacji i oceny ryzyka w zakresie operacji gospodarczych w obszarze podatku akcyzowego (Zamawiający – Ministerstwo Finansów). 

Wnioski o dofinansowanie należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie LSI (lsi.ncbr.gov.pl).

Nabór wniosków będzie trwał od 23 marca 2020 roku do 22 maja 2020 roku (do godziny 16:00).

Zgłoszenia wnisoku  z sytemu MojaPG należy złożyć w Dziale Projektów przed wysłaniem wniosku w systemie OSF/ZSUN najpóźniej do 15 maja 2020 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać u: Beata TomaAnita WiśniewskaMonika Wieczerzak - Dział Projektów.