NCN i NCBR ogłaszają TANGO 4 – kolejna szansa na wdrożenia polskich badań podstawowych

Narodowe Centrum Nauki oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach wspólnego przedsięwzięcia ogłaszają czwarty konkurs TANGO. Konkurs ma na celu wsparcie rozwoju technologii bazujących na wynikach badań podstawowych

Celem konkursu jest wzrost stopnia komercjalizacji technologii bazujących na wynikach badań podstawowych uzyskanych w projektach bazowych szczególnie:
określenie planu rozwoju technologii bazujących na wynikach badań podstawowych,
wzrost zaangażowania przedsiębiorców w rozwój technologii bazujących na wynikach badań podstawowych.

Nabór i ocena wniosków prowadzone są w trybie ciągłym w dniach od 29 listopada 2019 r. do 30 czerwca 2020 r. z podziałem na rundy:
runda I: od 29 listopada 2019 roku do 31 stycznia 2020 roku,
runda II: od 1 lutego 2020 roku do 15 kwietnia 2020 roku,
runda III: od 16 kwietnia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku (do godz. 16:00).
Prosimy o zapoznanie się z dokumentacją konkursową zawartą w niniejszym ogłoszeniu oraz na stronie NCBR

Zgłoszenia z sytemu MojaPG należy złożyć w Dziale Projektów przed wysłaniem wniosku w systemie LSI najpóźniej do:

Rounda I - 24 stycznia 2020 r.

Rounda II - 8 kwiecień 2020 r.

Rounda III - 23 czerwiec 2020 r. 

Dodatkowe informacje można uzyskać u: Beata TomaAnita WiśniewskaMonika Wieczerzak - Dział Projektów.