Nowy harmonogram konkursów w programie ERASMUS+

Zapraszamy do składania wniosków w ramach nowego programu ERASMUS+. Każdy podmiot publiczny lub prywatny działający w dziedzinie kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu może ubiegać się o dofinansowanie. 

Budżet programu na lata 2021-2027 jest blisko dwukrotnie większy, niż w poprzednim okresie, co świadczy o znaczeniu, jakie w Europie przywiązuje się do edukacji.

 

Aktualnie został przedstawiony nowy harmonogram naboru wniosków Programu Erasmus+ na rok 2021:

Akcja 2

 • Partnerstwa w zakresie współpracy w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży, z wyjątkiem partnerstw przedkładanych przez europejskie organizacje pozarządowe – 20 maja, godz. 12.00
 • Partnerstwa w zakresie współpracy w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży przedkładane przez europejskie organizacje pozarządowe – 20 maja, godz. 17.00
 • Partnerstwa w zakresie współpracy w dziedzinie sportu – 20 maja, godz. 17.00
 • Partnerstwa na małą skalę w dziedzinie kształcenia i szkolenia oraz młodzieży  – 20 maja, godz. 12.00
 • Partnerstwa na małą skalę w dziedzinie kształcenia i szkolenia oraz młodzieży – 3 listopada, godz. 12.00
 • Partnerstwa na małą skalę w dziedzinie sportu – 20 maja, godz. 17.00
 • Centra doskonałości zawodowej – 7 września, godz. 17.00
 • Akademie nauczycielskie Erasmus – 7 września, godz. 17.00
 • Działanie Erasmus Mundus – 26 maja, godz. 17.00
 • Sojusze na rzecz innowacji – 7 września, godz. 17.00
 • Budowanie potencjału w dziedzinach związanych z młodzieżą – 1 lipca, godz. 17.00
 • Niekomercyjne imprezy sportowe – 20 maja, godz. 17.00

Akcja 3

 • Europejska młodzież razem – 24 czerwca, godz. 17.00
 • Działania i sieci „Jean Monnet” – 2 czerwca, godz. 17.00

 

Więcej informacji na stronie.

 Aktualny przewodnik po Programie ERASMUS+ na lata 2021 – 2027 jest dostępny pod linkiem.

Dodatkowe informacje można uzyskać u Pauliny Dyguły  (58 348 65 83) w Dziale Projektów.