Nowy nabór w programie ERASMUS+

Zapraszamy do składania wniosków w ramach nowego programu ERASMUS+.
Każdy podmiot publiczny lub prywatny działający w dziedzinie kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu może ubiegać się o dofinansowanie. 

 

Aktualnie prowadzone są nabory wniosków Programu Erasmus+ na rok 2021 w zakresie:

Akcja 2

  • Partnerstwa w zakresie współpracy w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży, z wyjątkiem partnerstw przedkładanych przez europejskie organizacje pozarządowe – 20 maja
  • Partnerstwa w zakresie współpracy w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży przedkładane przez europejskie organizacje pozarządowe – 20 maja
  • Partnerstwa w zakresie współpracy w dziedzinie sportu – 20 maja
  • Partnerstwa na małą skalę w dziedzinie kształcenia i szkolenia oraz młodzieży  – 20 maja
  • Partnerstwa na małą skalę w dziedzinie sportu – 20 maja
  • Działanie Erasmus Mundus – 26 maja
  • Niekomercyjne imprezy sportowe – 20 maja

 

Zgłoszenia należy składać do 14.05.2021 do Działu Projektów.

Więcej informacji na stronie.

Dodatkowe informacje można uzyskać u Pauliny Dyguły w Dziale Projektów