Ogłoszenie IX edycji konkursu w ramach programu „Diamentowy Grant”

W programie "Diamentowy Grant" uzyskane finasowanie można przeznaczyć na badania z zakresu nauk humanistycznych i  społecznych, nauk ścisłych i technicznych oraz nauki o życiu. 

Program jest skierowany do:

- absolwentów studiów pierwszego stopnia, którzy otrzymali tytuł zawodowy licencjata lub inżyniera
lub
- studentów jednolitych studiów magisterskich lub odpowiednich, którzy ukończyli trzeci rok studiów w roku ogłoszenia konkursu i kontynuują naukę.

Maksymalna wysokość finasowania, które można uzyskać wynosi:

- 180 000 zł dla projektu z dziedziny nauk humanistycznych, dziedziny nauk społecznych,  dziedziny nauk teologicznych lub dziedziny sztuki w tym można zaplanować 2 500 PLN na wynagrodzenie

- 220 000 zł dla projektu z dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych, dziedziny nauk  w tym można zaplanować 2 500 PLN na wynagrodzenie.

Maksymalny czas trwania projektu może wynosić 48 miesięcy.

Termin składania wniosków w systemie OSF 27 stycznia 2019 r.

Zgłoszenia z sytemu MojaPG należy złożyć w Dziale Projektów przed wysłaniem wniosku w systemie OSF najpóźniej do 20 stycznia 2019r.

Dodatkowe informacje można uzyskać u: Beata TomaAnita WiśniewskaMonika Wieczerzak - Dział Projektów.