Ogłoszenie konkursów MAESTRO 11, UWERTURA 4 i SONATA BIS 9

  • Konkurs MAESTRO 11 jest skierowany do doświadczonych naukowców, w którym finansowanie jest przyznawane na realizację pionierskich badań naukowych, których efektem mogą być odkrycia naukowe.
  • W konkursie UWERTURA 4 finansowane są staże w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty ERC. 
  • Konkurs SONATA BIS 9,  w których kierownikiem projektu może być badacz, który uzyskał stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat. Planowany projekt badawczy ma na celu powołanie nowego zespołu badawczego, prowadzącego badania naukowe o charakterze podstawowym. 

Termin składania wniosków do NCN 17 wrzesień 2019.

Zgłoszenia z sytemu MojaPG należy złożyć w Dziale Projektów przed wysłaniem wniosku w systemie OSF najpóźniej do 10 września 2019

Osoby do kontaktu: Beata TomaAnita WiśniewskaMonika Wieczerzak - Dział Projektów.