Ogłoszenie konkursu MINIATURA 3

W ramach konkursu MINIATURA 3 finansowane są pojedyncze działania naukowe np. badania wstępne/pilotażowe, kwerendy, staże naukowe, wyjazdy badawcze albo wyjazdy konsultacyjne.

Okres finansowania działań to maksymalnie 12 miesięcy, a wysokość budżetu może wynieść od 5 000 do 50 000 zł.

Nabór wniosków jest ciągły prowadzony jest w okresie od 17 czerwca 2019 r. do 30 września 2019 r.

Zgłoszenie z mojapg należy przynieść do Działu Projektów przed wysłaniem wniosku w systemie OSF najpóźniej do 23 września 2019.

Wszelkie pytania proszę kierować do: Beata TomaAnita WiśniewskaMonika Wieczerzak - Dział Projektów.