Ogłoszenie Konkursu nr 10/2019 Runda 2 na wykonanie projektów w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa

NarodoweCentrum Badań i Rozwoju informuje, iż z dniem 20.08.2019 r. został otwarty konkurs nr 10/2019 – Runda 2 na wykonanie projektów w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa.

Składanie wniosków, wyłącznie za pośrednictwem systemu elektronicznego, możliwe będzie dla w dniach od 26.08.2019 r., od godz. 9:00 do 26.09.2019 r., do godz. 16:00 pod adresem https://osf.opi.org.pl.

Zgłoszenie z mojapg należy przynieść do Działu Projektów przed wysłaniem wniosku w systemie OSF najpóźniej do 19 września 2019.

Wszelkie pytania proszę kierować do: Beata Toma, Anita Wiśniewska - Dział Projektów