Ogłoszenie Konkursu nr 2/SZAFIR/2020

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza Konkurs nr 2/SZAFIR/2020 na wykonanie i finansowanie projektów w zakresie badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa w ramach programu pn. „Rozwój nowoczesnych, przełomowych technologii służących bezpieczeństwu i obronności państwa”.

Wnioskodawca składając wniosek powinien wybrać ustalony w regulaminie konkursu zakres tematyczny oraz wskazać odpowiadający mu priorytetowy obszar technologiczny oraz co najmniej jedną z technologii przełomowych określonych w regulaminie. 

Termin składania wniosków w systemie OSF/ZSUN - 23.10.2020 r., do godz. 16.00.

Zgłoszenia z sytemu MojaPG należy złożyć w Dziale Projektów przed wysłaniem wniosku w systemie OSF/ZSUN najpóźniej do 16.10.2020 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać u: Beata Toma, Anita Wiśniewska, Monika Wieczerzak - Dział Projektów.