Ogłoszenie Konkursu w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa

NCBR ogłasza Konkurs Nr 10/2019 na wykonanie projektów w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa.

Składanie wniosków, wyłącznie za pośrednictwem systemu elektronicznego, możliwe będzie dla Rundy 1 w dniach od 06.06.2019 r., od godz. 9.00 do 22.07.2019 r., do godz. 16.00 pod adresem https://osf.opi.org.pl. 

Szczegółowe informacje dotyczące Konkursu Nr 10/2019, w szczególności tematyka projektów dla Rundy 1 wskazana w załączniku nr 1 do Regulaminu oraz dokumentacja konkursowa – zgodnie z którą należy przygotować wniosek – dostępne są na stronie internetowej www.ncbr.gov.pl/dobr. 

Ewentualne zmiany Regulaminu Konkursu Nr 10/2019 będą publikowane na stronie internetowej www.ncbr.gov.pl/dobr w zakładce Aktualności.

Dokumenty do podpisu należy złożyć w Dziale Projektów do 15.07.2019. Osoba do kontaktu: Beata Toma, Anita Wiśniewska Dział Projektów.