Ogłoszenie międzynarodowego konkursu POLLUX X / CORE 2021

Agencja Luksemburska Fonds National de la Recherche (FNR) ogłosiła konkurs CORE 2021  w obszarze „Industrial and Service Transformation”  na bilateralne, polsko-luksemburskie projekty badawcze.

 

Wnioskodawcy:

Konkurs dedykowany jest dla organizacji badawczych, przedsiębiorstw oraz grup podmiotów (w skład których wchodzi co najmniej jedna organizacja badawcza oraz co najmniej jedno przedsiębiorstwo).

 

Zakres tematyczny:

  • Trusted data-driven economy and critical systems (Security and cybersecurity, reliability and trust; Cyber-physical systems)
  • Future computer & communication systems
  • Autonomous and intelligent systems and robotics for earth and space
  • Fintech/RegTech and transformative applications of distributed ledger technologies
  • Fundamental tools and data-driven modelling and simulation 

 

Budżet konkursu:

Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 2 mln zł.

 

Procedura konkursowa:
 

Procedura konkursowa, w tym ocena wniosków będzie odbywać się zgodnie z regułami konkursu CORE 2021.

Wnioski należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej, w języku angielskim (wnioskodawcy polscy dodatkowo będą składać załączniki w j. polskim), poprzez system składania wniosków on-line zarządzany przez Agencję Luksemburską FNR - https://grants.fnr.lu 

Termin zamknięcia konkursu:  21 kwietnia 2021 r. (14:00 CET).

 

Informacje o konkursie na stronie FNR.

Dokumenty konkursowe dla polskich wnioskodawców dostępne są na stronie NCBR.

 

Osoba do kontaktu w Dziale Projektów: Magdalena Urbanowicz

 

 

Uprzejmie przypominamy, że kompletny wniosek do podpisu wraz załącznikami należy złożyć w Dziale Projektów do 7 dni roboczych przed zamknięciem terminu zgłoszeń.

Zgłoszenie projektu do finansowania w systemie Moja PG oraz w formie papierowej należy złożyć w Dziale Projektów najpóźniej 14 dni roboczych przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.