Ogłoszenie międzynarodowego konkursu QuantERA II ERA-NET Cofund in Quantum Technologies - Call 2021

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaprasza do składania wniosków na międzynarodowy konkurs na wnioski badawcze w ramach Quantum Information and Communication Sciences and Technologie w zakresie tematycznym: Applied Quantum Science.

QuantERA II ERA-NET Cofund in Quantum Technologies to konsorcjum organizacji finansujących i wspierających badania w dziedzinie technologii kwantowych w Europie. Organizatorem konkursu jest French National Research Agency (ANR).

Dla kogo

 • Organizacje badawcze,
 • Mikro/małe/średnie/duże przedsiębiorstwa,
 • Grupy podmiotów.

Na co

 • Organizacja badawcza – badanie przemysłowe, prace rozwojowe,
 • Przedsiębiorca – badanie przemysłowe, prace rozwojowe.

Partnerzy

Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Hiszpania, Irlandia, Izrael, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Węgry, Włochy

Budżet konkursu

 • 1 000 000 EUR
 • Kurs EBC z dnia ogłoszenia konkursu: 1 euro = 4,5867 zł

Dofinansowanie

Poziom dofinansowania uzależniony jest od rodzajów prac przewidzianych w projekcie.

Harmonogram konkursu

 • Data ogłoszenia konkursu: 12 marca 2021
 • Rozpoczęcie naboru wniosków: 12 marca 2021
 • Zakończenie naboru wniosków wstępnych: 13 maja 2021, 17:00 CET
 • Zakończenie naboru wniosków pełnych: 15 września 2021, 17:00 CET
 • Wyniki konkursu: grudzień 2021
 • Publikacja listy rankingowej: grudzień 2021

Sposób składania wniosków

Wnioskodawcy mogą składać wnioski wyłącznie za pośrednictwem systemu informatycznego dostępnego na stronie http://www.quantera.eu.

Sposób oceny wniosków

Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie. Wnioski zostaną zaopiniowane pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania.

 

Szczegółowe informacje o konkursie

Osoba do kontaktu w Dziale Projektów: Małgorzata Romanowska (romana@pg.edu.pl)

Uprzejmie przypominamy, że kompletny wniosek do podpisu wraz załącznikami należy złożyć w Dziale Projektów do 7 dni roboczych przed zamknięciem terminu zgłoszeń.

Zgłoszenie projektu do finansowania w systemie Moja PG oraz w formie papierowej należy złożyć w Dziale Projektów najpóźniej 14 dni roboczych przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.