Ogłoszenie o naborze wniosków w programie ERA-NET Cofund ERA-HDHL

Uprzejmie informujemy, że NCBiR otworzył nabór wniosków w konkursie w ramach prograu ERA-NET Cofund ERA-HDHL. Celem inicjatywy ERA-NET Cofund ERA-HDHL jest wzmocnienie współpracy międzynarodowej w dziedzinie żywności, diety, aktywności fizycznej i zdrowia.

Obecny konkurs ma na celu zbadanie, w jaki sposób składniki żywności i metody przetwarzania żywności mogą wywoływać lub zapobiegać wystąpieniu nietolerancji i alergii pokarmowych wśród konsumentów.

W ramach tej inicjatywy finansowane są projekty realizowane przez co najmniej trzech partnerów z różnych państw członkowskich lub stowarzyszonych.

 

Szczegółowe informacje o konkursie:

 

Dla kogo

 • Mikrofirma,
 • Mała i średnia firma,
 • Duża firma,
 • Konsorcjum,
 • Uczelnia,
 • Jednostka naukowa

 

Na co

Przyznane Wnioskodawcy dofinansowanie realizacji projektu ERA-HDHL może być przeznaczone na:

 • Badania przemysłowe: zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 85 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014
 • Prace rozwojowe: zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 86 rozporządzenia Komisji (UE)  nr 651/2014

 

Zakres tematyczny

The aim of this call is to address how food ingredients and food processing methods can induce or prevent the occurrence of food intolerances and allergies among the consumers.

Proposals should include research on one or more of the following topics:

 

 • the mechanisms, responsible for inducing or preventing food intolerances and food allergies, both in children and adults (e.g. immunity; inflammation; nutrient metabolism; genetics; microbiota; physiology),
 • how food processing and food ingredients can modulate the occurrence of food allergies/intolerances,
 • the development of new approaches to food processing (e.g. novel food ingredients, novel processing methods) to decrease food intolerance/food allergy,
 • the development and/or validation of diagnostics/methods to distinguish between actual and perceived food intolerances and allergies (IgE and non-IgE-mediated),
 • the development and/or validation of detection methods for adverse or beneficial food components generated through food processing.

 

Partnerzy

Belgia, Francja, Izrael, Litwa, Niemcy, Norwegia, Wielka Brytania.

 

Budżet przedsięwzięcia

Alokacja dla polskich podmiotów wynosi 400 000 Euro.

 

Dofinansowanie

Wysokość dofinansowania projektu przyznanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (w złotówkach) wyliczonej na podstawie danych zawartych w formularzu aplikacyjnym według kursu Europejskiego Banku Centralnego (EBC) na dzień otwarcia naboru wniosków:

1 euro  = 4,5025 zł

 

Harmonogram konkursu

 • Data ogłoszenia inicjatywy:02.02.2021
 • Rozpoczęcie naboru wniosków : 02.02.2021
 • Zakończenie naboru wniosków : 08.04.2021 o godzinie 17.00 CEST
 • Wyniki konkursu :  październik 2021
 • Publikacja listy rankingowej: listopad 2021

 

Sposób składania wniosków

Wnioskodawcy mogą składać wnioski wyłącznie za pośrednictwem systemu informatycznego IP, do którego należy się zarejestrować przed złożeniem wniosku. Link do systemu: https://www.healthydietforhealthylife.eu/index.php/meta-data-base 

 

Sposób oceny wniosków

Ocena wniosków jest 1 stopniowa. Szczegóły procesu oceny znajdą Państwo w dokumencie Call Text.

 

Inne ważne informacje o konkursie

Aby wniosek z udziałem partnerów z Polski mógł być dofinansowany przez NCBR, w konsorcjum musi brać udział polski przedsiębiorca lub polska jednostka naukowa.

 

Każdy kraj uczestniczący w Inicjatywie ERA HDHL  ma własne zasady dofinansowania projektów. Różne są m.in. sposoby i kryteria oceny projektów. Dlatego zalecamy, aby każdy członek konsorcjum międzynarodowego skontaktował się z biurem ERA HDHL w swoim kraju i poznał zasady udziału przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

 

Każdy z partnerów konsorcjum międzynarodowego ubiega się dofinansowanie projektu w swoim kraju i składa wniosek o dofinansowanie zgodnie z krajową procedurą.

 

Szczegółowe informacje na temat konkursu dostępne są na stronie NCBiRu oraz na stronie  konkursu.

 

 Osoba do kontaktu w Dziale Projektów: Aleksandra Dubiella-Jackowska

 

Uprzejmie przypominamy, że kompletny wniosek do podpisu wraz załącznikami należy złożyć w Dziale Projektów do 7 dni roboczych przed zamknięciem terminu składania wniosków.

 

Zgłoszenie projektu do finansowania w systemie Moja PG oraz w formie papierowej należy złożyć w Dziale Projektów najpóźniej 14 dni roboczych przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.