Ogłoszenie sieci JPND (EU Joint Programme – Neurodegenerative Disease Research)

Uprzejmie informujemy, że w aktualnie otwartym konkursie sieci JPND, dotyczącym rozwoju technologii obrazowania i stymulacji mózgu w diagnostyce i leczeniu chorób neurodegeneracyjnych, wnioski międzynarodowe, które zostaną zakwalifikowane do drugiego etapu oceny, mogą zostać rozszerzone o zespoły badawcze z Polski. 

Osoby zainteresowane dołączeniem do zespołów badawczych zakwalifikowanych do drugiego etapu proszone są o kontakt z dr Małgorzatą Hasiec do dnia 12 maja 2020 r.

W przesłanej do NCN wiadomości, w której zadeklarują Państwo chęć uczestnictwa w konkursie, prosimy o załączenie klauzuli:

„Niniejszym wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych (imię i nazwisko oraz adres e-mail) Sekretariatowi Konkursu JPND Call 2020 (Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. on behalf of Bundesministerium für Bildung und Forschung - DLR-PT/BMBF -Linder Hoehe, Koeln 51147, Niemcy) oraz liderom zespołów badawczych, których projekty zostały skierowane do drugiego etapu oceny w konkursie sieci JPND pt. Novel imaging and brain stimulation methods and technologies related to Neurodegenerative Diseases w celu umożliwienia mi wzięcia udziału w procedurze dołączania partnerów do zespołów zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu.”

Przypominamy, że termin złożenia full-proposals upływa 30 czerwca 2020 r., zaś złożenia wniosku UNISONO w systemie ZSUN/OSF - 7 lipca 2020 r.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie NCN.

Kontakt w sprawie konkursu w Dziale Projektów: Sekcja Międzynarodowych Programów Badawczych, e-mail: proeuro@pg.edu.pl

Uprzejmie przypominamy, że kompletny wniosek do podpisu wraz załącznikami należy złożyć w Dziale Projektów do 7 dni roboczych przed zamknięciem terminu konkursu.

Zgłoszenie wstępne projektu w formie elektronicznej (wpis do bazy zgłoszeń w systemie Moja PG) oraz w formie papierowej należy złożyć w Dziale Projektów najpóźniej 14 dni roboczych przed złożeniem wspólnego wniosku o dofinansowanie.