Ogłoszono II konkurs w programie INFOSTRATEG NCBiR

Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ogłasza II konkurs w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Zaawansowane technologie informacyjne, telekomunikacyjne i mechatroniczne” – INFOSTRATEG.

Celem Programu INFOSTARTEG jest rozwój polskiego potencjału SI poprzez opracowanie rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję i blockchain, mających bezpośrednie zastosowanie w praktyce. Do celów szczegółowych Programu, wpisujących się w zakres tematyczny I konkursu należy:

  • Utworzenie zbiorów danych testowych i stworzenie na ich bazie standardów wyboru najlepszych rozwiązań;
  • Rozwijanie polskiego potencjału badawczego w sztucznej inteligencji;
  • Znaczące zwiększenie aktywności rynkowej polskich zespołów informatycznych;
  • Stworzenie rozwiązań opartych o uczenie maszynowe podnoszących jakość produktów/ usług i efektywność procesów.

Z zakresu tematycznego programu wybrano do II konkursu 2 tematy:

TEMAT 1. Inteligentny system przetwarzania mowy dla lekarzy;
TEMAT 8. Asystent petenta w instytucjach użyteczności publicznej*.

* (konkursem objęte są  kontakty z Urzędem Gminy, Urzędem Stanu Cywilnego oraz Urzędem Skarbowym)

Wnioski o dofinansowanie należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie LSI.

Nabór wniosków będzie trwał od 7 maja do 6  lipca 2021 r. (do godziny 16:00).

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie NCBiR.

Osoby do kontaktu: Joanna Baum, Anita Wiśniewska, Beata Toma, Dział Projektów.

Zgłoszenia elektroniczne prosimy przekazywać do Działu Projektów maksymalnie do 22.06.2021 r. Pełen wniosek wraz z dokumentacją konkursową gotową do podpisu do sprawdzenia przez konsultanta - maksymalnie do 29.06.2021 r.