Otwarcie międzynarodowego konkursu w ramach sieci M-ERA.NET 2

Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wraz z siecią M-ERA.NET 2 zaprasza do udziału w konkursie na międzynarodowe projekty badawcze dotyczące nauki o materiałach i inżynierii materiałowej.

Zakres konkursu:

  • Modeling for materials engineering and processing;
  • Innovative surfaces, coatings and interfaces;
  • High performance composites;
  • Functional materials;
  • New strategies for advanced material-based technologies in health applications;
  • Materials for additive manufacturing.

Termin składania wniosków skróconych, tzw. pre-proposals upływa 18 czerwca 2019 r. (godz. 12.00 CET).

O finansowanie mogą się starać grupy badawcze złożone z co najmniej 3 zespołów naukowych pochodzących z co najmniej 2 krajów biorących udział w konkursie.

Do NCN mogą wnioskować naukowcy z Polski, których projekty spełniają kryterium badań podstawowych (TRL 1-4). Udział partnera przemysłowego z Polski nie jest wymagany.

Do NCBR mogą być składane wnioski, które zaczynają się od TRL 3-6, a kończą na TRL 5-8. Wymagane jest uczestnictwo polskiego partnera przemysłowego.

Więcej informacji na temat konkursu znajdą Państwo na stronie NCN, NCBRM-ERA-NET.

Osoba do kontaktu w Dziale Projektów: Magdalena Urbanowicz (NCN), Małgorzata Romanowska (NCBR)

 

Przypominamy, że na 14 dni roboczych przed złożeniem wniosku wstępnego o dofinansowanie należy dostarczyć do Działu Projektów podpisane zgłoszenie wstępne projektu.

W przypadku przejścia do drugiego etapu (po uzyskaniu pozytywnej opinii dot. wniosku wstępnego) pełen wniosek do podpisu Rektora należy złożyć w Dziale Projektów minimum na 7 dni roboczych przed zamknięciem naboru wniosków pełnych.