Otwarcie naboru wniosków Inicjatywy EUREKA konkurs 2019

Uprzejmie informujemy, że 20 maja 2019 r. został otwarty nabór wniosków na projekty realizowane w ramach Inicjatywy EUREKA.

Szczegółowe informacje o konkursie:

Cel konkursu: Wspieranie międzynarodowej współpracy w badaniach i rozwoju

Zakres konkursu (obszary tematyczne, w których uczestniczy NCBR): Bez ograniczeń tematycznych. Projekty muszą być ukierunkowane rynkowo, czyli przewidywać opracowanie nowego produktu, procesu lub usługi i muszą mieć cywilny cel.

Kraje/partnerzy biorący udział w konkursie: Lista krajów dostępna jest na stronie: www.eurekanetwork.org/eureka-countries 

Data zamknięcia naboru wniosków: 23 września 2019 r., godz. 14.00 CET

Budżet NCBR: 4 mln zł

Dofinansowanie realizacji projektu EUREKA przyznane Wnioskodawcy nie może przekroczyć:
 

  • w przypadku wnioskodawcy wielopodmiotowego, czyli grupy podmiotów lub grupy przedsiębiorców: 1 000 000 PLN, z zastrzeżeniem, że dofinansowanie przyznane podmiotowi wchodzącemu w wkład wnioskodawcy nie może przekroczyć 500 000 PLN;
  • w przypadku wnioskodawcy indywidualnego, czyli przedsiębiorcy: 500 000 PLN.

Projekty EUREKI muszą spełniać łącznie następujące kryteria podstawowe:

  • być realizowane we współpracy międzynarodowej, tzn. muszą w nich uczestniczyć przynajmniej dwa niezależne podmioty z dwóch różnych państw członkowskich EUREKI, przy czym polska uczelnia publiczna może uczestnioczyć w konkursie jedynie w konsorcjum z poskim MŚP;
  • być ukierunkowane rynkowo, czyli przewidywane opracowanie nowego produktu, procesu lub usługi;
  • mieć cywilny cel projektu. 

 

Więcej informacji na stronie konkursu.

 

Osoba do kontaktu w Dziale Projektów: Aleksandra Dubiella-Jackowska.

 

Uprzejmie przypominamy, że kompletny wniosek krajowy wraz załącznikami należy złożyć do podpisu w Dziale Projektów do 7 dni roboczych przed terminem zamknięcia naboru wniosków krajowych.