Otwarcie naboru wniosków Inicjatywy EUREKA - konkurs 2020

Uprzejmie informujemy, że 18 maja 2020 r. został otwarty nabór wniosków na projekty realizowane w ramach Inicjatywy EUREKA.

 

Szczegółowe informacje o konkursie:

 • Nazwa konkursu: EUREKA – konkurs 2020
 • Cel konkursu: wspieranie międzynarodowej współpracy w badaniach i rozwoju
 • Zakres konkursu (obszary tematyczne, w których uczestniczy NCBR): bez ograniczeń tematycznych. Projekty muszą być ukierunkowane rynkowo, czyli przewidywać opracowanie nowego produktu, procesu lub usługi i muszą mieć cywilny cel.
 • Data otwarcia naboru wniosków: 18 maja 2020 r.
 • Data zamknięcia naboru wniosków: 18 września 2020 r., godz. 16.00 CET
 • Budżet NCBR: 4 mln zł
 • Dofinansowanie realizacji projektu EUREKA przyznane Wnioskodawcy nie może przekroczyć: w przypadku wnioskodawcy wielopodmiotowego, czyli grupy podmiotów lub grupy przedsiębiorców: 1 000 000 PLN, z zastrzeżeniem, że dofinansowanie przyznane podmiotowi wchodzącemu w wkład wnioskodawcy nie może przekroczyć 500 000 PLN
 • Kurs euro: Wysokość dofinansowania projektu EUREKI przyznanego przez NCBR (w PLN) nie może przekraczać kwoty określającej udział polskiego partnera w budżecie projektu, wyliczonej na podstawie danych zawartych w formularzu EUREKA Project Form wg kursu EBC na dzień otwarcia naboru wniosków: 1 EUR = 4,5596 zł

 

Projekty EUREKI muszą spełniać łącznie następujące kryteria podstawowe:

 • być realizowane we współpracy międzynarodowej, tzn. muszą w nich uczestniczyć przynajmniej dwa niezależne podmioty z dwóch różnych państw członkowskich EUREKI
 • być ukierunkowane rynkowo, czyli przewidywać opracowanie nowego produktu, procesu lub usługi
 • mieć cywilny cel projektu

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie konkursu EUREKA.

 

Kontakt w sprawie konkursu w Dziale Projektów: Aleksandra Dubiella-Jackowska, e-mail: aledubie@pg.edu.pl

Uprzejmie przypominamy, że kompletny wniosek do podpisu wraz załącznikami należy złożyć w Dziale Projektów do 7 dni roboczych przed zamknięciem terminu konkursu.

Zgłoszenie wstępne projektu w formie elektronicznej (wpis do bazy zgłoszeń w systemie Moja PG) oraz w formie papierowej należy złożyć w Dziale Projektów najpóźniej 14 dni roboczych przed złożeniem wspólnego wniosku o dofinansowanie.