Otwarcie naboru wniosków w I konkursie Programu ERA-NET Co-Fund AquaticPollutants

Uprzejmie informujemy, iż otwarto nabór wniosków wstępnych w ramach I międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach programu ERA-NET Co-Fund AquaticPollutants. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia dotyczące gospodarki wodnej.


Tematyka konkursu:

Tematyka zgłaszanych projektów powinna dotyczyć co najmniej jednego z poniższych tematów:
 

  • Measuring – Environmental behaviour of contaminants of emerging concern (CECs), pathogens and antimicrobial resistant bacteria in aquatic ecosystems.
  • Evaluating – Risk assessment and management of CECs, pathogens and antimicrobial resistant bacteria from aquatic ecosystems (inland, coastal and marine) to human health and environment.
  • Taking Actions – Strategies to reduce CECs, pathogens and antimicrobial resistant bacteria in aquatic ecosystems (inland, coastal and marine).

Kraje/partnerzy biorący udział w konkursie:

W I konkursie Programu biorą udział następujące agencje finansujące: LINK

Data otwarcia naboru wniosków: 
17 lutego 2020 r.

Data zamknięcia naboru wniosków wstępnych:
16 kwietnia 2020 r. (17:00 h CEST)

Data zamknięcia naboru wniosków pełnych:
14 sierpnia 2020 r. (17:00 h CEST)

Orientacyjna data naboru wniosków krajowych:
Czwarty kwartał 2020 r.

Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny dostępny na stronie: https://aquaticpollutants.ptj.de/call1 

Uwaga!
Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie, w terminie i na wzorze zamieszczonym na stronie Centrum. Wnioski zostaną zaopiniowane pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). W oparciu o przedmiotową opinię, Dyrektor Centrum podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania polskich jednostek.

Budżet NCBR:
Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 600 000 EUR, przy czym rekomendowany budżet pojedynczego polskiego partnera w projekcie wynosi 200 000 EUR.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie konkursu.

Kontakt w sprawie konkursu w Dziale Projektów: proeuro@pg.edu.pl

Uprzejmie przypominamy, że kompletny wniosek do podpisu wraz załącznikami należy złożyć w Dziale Projektów do 7 dni roboczych przed zamknięciem terminu konkursu.

Zgłoszenie wstępne projektu w formie elektronicznej (wpis do bazy zgłoszeń w systemie Moja PG) oraz w formie papierowej należy złożyć w Dziale Projektów najpóźniej 14 dni roboczych przed złożeniem wniosku o dofinansowanie w NCBiRze.