Otwarcie naboru wniosków w II konkursie Programu ERA-NET Co-Fund SusCrop

Uprzejmie informujemy, iż 10 lutego 2020 r. otwarto nabór wniosków wstępnych w ramach II międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach programu ERA-NET Co-Fund SusCrop. 

 

Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia dotyczące zrównoważonej produkcji roślinnej i rolnictwa.

 

W II konkursie Programu bierze udział 16 agencji finansujących z następuących krajów:

Francja, Niemcy, Irlandia, Turcja, Estonia, Wielka Brytania, Polska (NCBiR), Belgia, Finlandia, Litwa, Turcja, Hiszpania, Hiszpania, Estonia, Dania, Rumunia. 

 

Terminy naboru wniosków:

  • Data zamknięcia naboru wniosków wstępnych: 9 kwietnia 2020 r. (13:00 h CEST)
  • Data zamknięcia naboru wniosków pełnych: 10 września 2020 r. (13:00 h CEST)
  • Orientacyjna data naboru wniosków krajowych: Czwarty kwartał 2020 r.

Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny dostępny na stronie: https://www.submission.suscrop.eu/ 


Uwaga!
Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie, w terminie i na wzorze zamieszczonym na stronie Centrum. Wnioski zostaną zaopiniowane pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). W oparciu o przedmiotową opinię, Dyrektor Centrum podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania polskich jednostek.

 

Budżet NCBR:
Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 600 000 EUR, przy czym rekomendowany budżet pojedynczego polskiego partnera w projekcie wynosi 200 000 EUR.

 

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie konkursu.

 

Kontakt w sprawie konkursu w Dziale Projektów: proeuro@pg.edu.pl

Uprzejmie przypominamy, że kompletny wniosek do podpisu wraz załącznikami należy złożyć w Dziale Projektów do 7 dni roboczych przed zamknięciem terminu konkursu.

Zgłoszenie wstępne projektu w formie elektronicznej (wpis do bazy zgłoszeń w systemie Moja PG) oraz w formie papierowej należy złożyć w Dziale Projektów najpóźniej 14 dni roboczych przed złożeniem wniosku o dofinansowanie w NCBiRze.