Otwarcie naboru wniosków w inicjatywie ERA-NET Smart Grids Plus z zakresu magazynowania energii

NCBiR ogłosiło czwarty międzynarodowy konkurs, zorganizowany w ramach programu ERA-NET Smart Grids Plus (ERA-NET SES). Konkurs obejmuje finansowanie badań z zakresu magazynowania energii. Temat konkursu: Energy Storage Solutions - development of sustainable, integrated storage solutions for both short- and long-term storage.

Wsparciu podlegają projekty RDD (Research, Development & Demonstration), które przyczyniają się do rozwoju zrównoważonych, zintegrowanych rozwiązań w zakresie magazynowania zarówno krótko-, jak i długoterminowego w obszarach takich jak:

 • Electrical storage
 • Electrochemical storage
 • Material storage
 • Thermal storage
 • Mechanical storage

 

Kraje/partnerzy biorący udział w konkursie:

Austria, Belgia - Region Flamandzki i Waloński, Dania, Finlandia, Niemcy, Indie, Izrael, Włochy, Maroko, Nordycko-Bałtycka Ósemka NB8 (Estonia, Litwa i Łotwa oraz Finlandia, Dania, Islandia, Norwegia i Szwecja), Polska, Rumunia, Szkocja, Szwecja, Szwajcaria, Turcja

Całkowity budżet konkursu wynosi 22.550.000 euro. Budzet dostępny dla wnioskodawców z Polski stanowi 600.000 euro. Obowizuje kurs ECB z dnia ogłoszenia konkursu 1 euro = 4, 3370 zł. Dla uczelni dofinansowanie realizacji projektu może wynosić do 100%.

Wnioskodawcy:

 • Przedsiębiorcy - mikro/małe/średnie/duże przedsiębiorstwa
 • Grupy podmiotów  - min jedno mikro/małe/średnie/duże przedsiębiorstwo + minimum jedna organizacja badawcza - w tym uczelnia

 

Harmonogram konkursu

 • data otwarcia naboru wniosków - 18 września 2019 r.
 • inauguracja konkursu w Namur w Belgii w dniu 7 października 2019 r. podczas konferencji JPP Smart Energy Systems Conference 2019
 • data obowiązkowej rejestracji w systemie „registration of interest” - 12 listopada 2019 r., 14:00 CET. Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny The NordForsk Call and Application Portal
 • kontakt Wnioskodawcy z NCBR w celu uzyskania informacji nt. projektu/konkursu, tak by składany wniosek spełniał wymogi agencji finansującej „compulsory advisory period” - 18.09.2019 r. - 22.01.2020 r. -
 • deklaracja udziału w konkursie „registration of interest - 12 listopada 2019 r., 14:00 CET
 • wniosek międzynarodowy „full proposal - 22 stycznia 2020, 14:00 CET
 • nabór wniosków krajowych - II kwartał 2020 r.
 • decyzja o finansowaniu - 5 maja 2020
 • oczekiwany termin rozpoczęcia projektu - przed 15 grudnia 2020. Okres realizacji projektu: 24-36 miesięcy

Zapraszamy do Virtual matchmaking room, aby rozpocząć tworzenie konsorcjum i propozycji wspólnych wniosków projektowych do konkursu Joint Call 2019 ("MICall19”).

Szczegółowe informacje o konkursie

 

Osoba do kontaktu w Dziale Projektów: Małgorzata Romanowska (romana@pg.edu.pl)

Uprzejmie przypominamy, że kompletny wniosek do podpisu wraz załącznikami należy złożyć w Dziale Projektów do 7 dni roboczych przed zamknięciem terminu konkursu tj. do 5 listopada 2019 r.

Zgłoszenie wstępne projektu w formie elektronicznej (wpis do bazy zgłoszeń w systemie Moja PG) oraz w formie papierowej należy złożyć w Dziale Projektów najpóźniej 14 dni roboczych przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.