Otwarcie naboru wniosków w konkursie ERA-NET Cofund ERA-MIN3

Uprzejmie informujemy, że NCBiR otworzył nabór wniosków w pierwszym konkursie w ramach programu ERA-NET Cofund ERA-MIN3 (Joint Call 2021). Konkurs obejmuje finansowanie projektów z zakresu surowców mineralnych w celu zapewnienia zrównoważonego rozwoju i gospodarki o obiegu zamkniętym (RAW MATERIALS FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND THE CIRCULAR ECONOMY).

 

Szczegółowe informacje o konkursie:

 

Dla kogo

 • Mikrofirma,
 • Mała i średnia firma,
 • Duża firma,
 • Konsorcjum,
 • Uczelnia,
 • Jednostka naukowa.

 

Na co

Dofinansowanie można przeznaczyć na realizację badań przemysłowych i prac rozwojowych.

 

Zakres tematyczny

The scope of the 2021 Call is needs-driven research addressing non-fuel, non-food raw materials: metallic minerals; construction materials; industrial minerals. The five main call topics, and the subtopics, are:

Topic 1. Supply of raw materials from exploration and mining

1.1: Exploration

1.2: Mining operations

1.3: Mine closure and reclamation

Topic 2. Circular Design

2.1: Product design for increased raw material efficiency

2.2: Product design for reuse or extended durability of product

2.3: Product design to promote recycling

2.4: Product design for critical materials substitution

Topic 3. Processing, Production and Remanufacturing

3.1: Increase resource efficiency in resource intensive production processes

3.2: Increase resource efficiency through recycling of residues or remanufacturing of used products and components

3.3: Increase resource efficiency using information and communication technologies (ICT)

Topic 4. Recycling and Re-use of End-of-Life Products Recycling and Re-use of End-of-Life Products

4.1: End-of-life products collection and (reverse) logistics

4.2: End-of-life products pre-processing: pre-treatment, dismantling, sorting, characterisation

4.3: Reuse, repair, refurbishing, repurposing and remanufacturing of End-of-Life products

4.4: Recovery of raw materials from End-of-life products

4.5: Recovery of raw materials from End-of-life immovable assets

4.6: Increase recycling or reuse through information and communication technologies (ICT)

 

Partnerzy

Belgia, Bułgaria, Kanada Québec, Czechy, Estonia, Finlandia, Francja,  Niemcy, Irlandia, Włochy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Republika Południowej Afryki, Hiszpania, Szwecja, Turcja.

 

Budżet konkursu

600 000 euro

Kurs EBC z dnia otwarcia konkursu, tj. 15.01.2021 r. – 4.5375 zł

 

Harmonogram konkursu

 • Data ogłoszenia konkursu lub inicjatywy: 15 stycznia 2021
 • Rozpoczęcie naboru wniosków: 15 stycznia 2021
 • Zakończenie naboru: 1 kwietnia 2021
 • Wyniki konkursu – grudzień 2021
 • Publikacja listy rankingowej – grudzień 2021

 

Sposób składania wniosków

Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny, dostępny na międzynarodowej stronie konkursu: https://www.era-min.eu/joint-call/era-min-joint-call-2021

 

Sposób oceny wniosków

Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie. Wnioski zostaną zaopiniowane pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania.

 

Szczegółowe informacje na temat konkursu dostępne są na stronie NCBiRu oraz na stronie  konkursu.

 

 Osoba do kontaktu w Dziale Projektów: Aleksandra Dubiella-Jackowska

 

Uprzejmie przypominamy, że kompletny wniosek do podpisu wraz załącznikami należy złożyć w Dziale Projektów do 7 dni roboczych przed zamknięciem terminu składania wniosków.

 

Zgłoszenie projektu do finansowania w systemie Moja PG oraz w formie papierowej należy złożyć w Dziale Projektów najpóźniej 14 dni roboczych przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.