Otwarcie naboru wniosków w konkursie Seed money call for Swedish organizations in the Baltic Sea region

Szwedzki Instytut zapewnia finansowanie wspólnych projektów, w których szwedzkie organizacje wspólnie z organizacjami z krajów regionu Morza Bałtyckiego, w tym Rosji i krajów Partnerstwa Wschodniego, stawiają czoła wyzwaniom ponadnarodowym.

Główne zasady:
  • Partnerstwo musi obejmować członków z co najmniej trzech krajów kwalifikujących się do wsparcia, z których jednym jest Szwecja (jako główny wnioskodawca),
  • Projekt może ubiegać się o maksymalnie 500 000 SEK,
  • Projekt może trwać nie dłużej niż 18 miesięcy,
  • Zgłoszenie składa się online.
Nabór wniosków będzie trwał do 11 lutego 2021r.

Zgłoszenie z sytemu MojaPG należy złożyć w Dziale Projektów przed wysłaniem wniosku najpóźniej do 4 lutego 2021r. do godz. 15.00.

Dodatkowe informacje można uzyskać u Pauliny Dyguły w Dziale Projektów.
 
Więcej informacji na temat konkursu oraz dokumenty aplikacyjne pod linkiem:
https://southbaltic.eu/-/seed-money-call-for-swedish-organisations-in-the-baltic-sea-regi-1