Otwarcie pierwszego konkursu ERA PerMed

Uprzejmie informujemy o otwarciu naboru wniosków w międzynarodowym konkursie na projekty badawcze w ramach programu ERA PerMed z zakresu medycyny personalizowanej.
 

Tytuł konkursu:

Research projects on personalised medicine – smart combination of pre-clinical and clinical research with data and ICT solutions.

 

Data otwarcia naboru wniosków: 14.02.2018 r.

Data zamknięcia pierwszego etapu naboru wniosków: 10.04.2018 r. (17:00 CET).

 

Dwuetapowy nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny (link do systemu).

Wniosek międzynarodowy składany jest przez lidera konsorcjum w imieniu międzynarodowego konsorcjum badawczego.

 

Więcej informacji o konkursie na stronie ERAPerMedNCBR.

Osoba do kontaktu w Dziale Projektów: Magdalena Urbanowicz 

 

Uprzejmie przypominamy, że kompletny wniosek do podpisu wraz załącznikami należy złożyć w Dziale Projektów do 7 dni roboczych  przed zamknięciem terminu konkursu.