Otwarty nabór w konkursie Promocja Języka Polskiego z NAWA

Celem Programu jest promocja języka polskiego powiązana z elementami historii i kultury Polski poprzez finansowanie przedsięwzięć budujących jakość nauczania i prestiż języka polskiego jako obcego, trwale wpływających na wizerunek Polski w świecie.

W ramach Programu finansowane będą projekty, działania i inicjatywy służące rozpowszechnianiu języka polskiego jako obcego, wzmocnieniu jakości jego nauczania i skierowane do szerszego grona odbiorców.

Proponowane działania powinny cechować się kreatywnością oraz wysokim stopniem dopasowania do potrzeb grupy docelowej. Preferowane są działania nierealizowane dotychczas przez Wnioskodawcę w proponowanym we wniosku zakresie lub skali. Sugerowane są działania realizowane za granicą.

O udział w Programie mogą ubiegać się polskie uczelnie i instytucje naukowe podejmujące działania na rzecz promocji języka polskiego na poziomie akademickim.

Projekt może być realizowany przez jedną instytucję, ale preferowane są projekty w międzynarodowym partnerstwie, przy czym instytucja, która wnioskuje – Wnioskodawca - odpowiada za podpisanie umowy z NAWA, realizację działania oraz złożenie raportu w określonym terminie i rozliczenie środków. Partnerami w projekcie mogą być zagraniczne uczelnie lub instytucje naukowe.

Termin składania wniosków w systemie teleinformatycznym Agencji od 5 maja do 31 lipca 2020 r.

Ogłoszenie wyników naboru nastąpi do 30 września 2020 r.

Działania objęte finansowaniem mogą rozpocząć się najwcześniej 1 października 2020 r.

Możliwa jest realizacja działań trwających od 3 do 12 miesięcy.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie NAWA.

Kontakt do osoby z Działu Projektów: Joanna Baum