Plan Działania POWER

Zapraszamy do zapoznanaia się z opublikowanym przez NCBiR Rocznym planem działania na rok 2021.

link do strony