POIR: Konkurs 2/4.1.4/2019 – Projekty aplikacyjne

Uprzejmie informujemy o otwarciu konkursu 2/4.1.4/2019 organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) w ramach poddziałania 4.1.4 programu POIR „Projekty aplikacyjne”.

 

Do kogo skierowany jest konkurs?

Konsorcjów naukowo-przemysłowych składających się z max. 5 podmiotów, w tym min. 1 przedsiębiorstwa i min. 1 jednostki naukowej. Liderem może być jednostka naukowa albo przedsiębiorstwo.

 

Na co?

Badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe (ew. uzupełnione o prace przedwdrożeniowe), których efektem jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej.

 

Termin naboru wniosków: 3 lutego – 3 kwietnia 2020 r. (do godziny 16:00). Konkurs nie jest podzielony na rundy.

 

Budżet konkursu: 150 000 000 PLN (wyłącznie z kategorii regionów słabiej rozwiniętych)

Inne ważne informacje o konkursie:

 • Projekt musi obejmować eksperymentalne prace rozwojowe.
 • Projekt musi być realizowany poza województwem mazowieckim.
 • Prace przedwdrożeniowe – maksymalnie 20% kosztów kwalifikowalnych projektu.
 • Limity podwykonawstwa dla badań przemysłowych i prac rozwojowych:
  • dla przedsiębiorstw: 50% kosztów kwalifikowalnych;
  • dla jednostek naukowych: 10% kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych i prac rozwojowych;
  • 70% całkowitych kosztów kwalifikowalnych prac przedwdrożeniowych w ramach pomocy de minimis ponoszonych przez dane przedsiębiorstwo.
 • Więcej szczegółów dot. konkursu znajduje się na stronie internetowej NCBR pod linkiem.