POIR: Konkurs 4/1.2/2019 – GAMEINN-IV

Uprzejmie informujemy o otwarciu konkursu 4/1.2/2019 – GAMEINN-IV organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) w ramach działania 1.2 programu POIR: Sektorowe programy B+R.

Do kogo skierowany jest konkurs?

  • przedsiębiorstw,
  • konsorcjów przedsiębiorstw,
  • konsorcjów naukowo-przemysłowych (składających się z max 3 podmiotów, w tym min.1 przedsiębiorstwa i min. 1 jednostki naukowej). Liderem jest zawsze przedsiębiorstwo.

Na co?

Badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe (ew. uzupełnione o prace przedwdrożeniowe), których efektem jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej.

Zakres tematyczny: sektor gier wideo

 

Termin naboru wniosków: 16 grudnia 2019 r. – 16 marca 2020 r. (do godziny 16:00). Konkurs nie jest podzielony na rundy.

Budżet konkursu: 100 mln PLN (wyłącznie z kategorii regionów słabiej rozwiniętych)

Inne ważne informacje:

  • Projekt musi obejmować eksperymentalne prace rozwojowe.
  • Projekt może być realizowany wyłącznie na terenie województw innych niż mazowieckie.
  • Prace przedwdrożeniowe – maksymalnie 20% kosztów kwalifikowalnych projektu.
  • Limit podwykonawstwa dla badań przemysłowych i prac rozwojowych:

1) dla przedsiębiorstwa: 50% – 60% kosztów kwalifikowalnych,

2) dla jednostki naukowej: 10% kosztów kwalifikowalnych.

  • Limit podwykonawstwa dla prac przedwdrożeniowych w ramach pomocy de minimis - 70% kosztów kwalifikowalnych ponoszonych przez dane przedsiębiorstwo.

 

Więcej szczegółów dot. konkursu znajduje się na stronie internetowej NCBR pod linkiem.