POIR - Konkurs 8/1.1.1/2019 - Szybka ścieżka „Urządzenia grzewcze”

Uprzejmie informujemy o otwarciu konkursu 8/1.1.1/2019 organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) w ramach poddziałania 1.1.1 programu POIR: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

 

Do kogo skierowany jest konkurs?

  • przedsiębiorstw,
  • konsorcjów przedsiębiorstw,
  • konsorcjów naukowo-przemysłowych (składających się z max. 5 podmiotów, w tym min. 1 przedsiębiorstwa i min. 1 jednostki naukowej). Liderem jest zawsze przedsiębiorstwo.

Na co?

Badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe (ew. uzupełnione o prace przedwdrożeniowe), których efektem jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej.

 

Zakres tematyczny: Niskoemisyjne technologie grzewcze

 

Termin naboru wniosków: 9 grudnia 2019 r. – 31 marca 2020 r. (do godziny 16:00). Konkurs nie jest podzielony na rundy.

 

Budżet konkursu: 200 mln PLN, w tym:

  • 20 mln PLN na projekty realizowane w województwie mazowieckim,
  • 180 mln PLN na projekty realizowane w województwach innych niż mazowieckie.

Inne ważne informacje:

  • Projekt musi obejmować eksperymentalne prace rozwojowe.
  • Projekt może być realizowany na terenie województwa mazowieckiego.
  • Prace przedwdrożeniowe – maksymalnie 20% kosztów kwalifikowalnych projektu.
  • Limit podwykonawstwa dla badań przemysłowych i prac rozwojowych:

1) dla przedsiębiorstwa: 50% – 70% kosztów kwalifikowalnych;

2) dla jednostki naukowej: 10% kosztów kwalifikowalnych.

 

Więcej szczegółów dot. konkursu znajduje się na stronie internetowej NCBR pod linkiem.