Polskie Powroty 2020. Edycja COVID-19

Nabór wniosków w programie "Polskie Powroty 2020. Edycja COVID-19" skierowany jest do instytucji planujących zatrudnienie naukowców, których badania mogą przełożyć się na poszerzenie wiedzy i rozwiązanie istotnych problemów związanych z epidemią COVID- 19 i jej konsekwencjami, w szczególności przedstawicieli szeroko rozumianych nauk biomedycznych i o zdrowiu.

Celem programu Polskie Powroty jest umożliwienie wyróżniającym się polskim naukowcom powrotu do kraju i podjęcie przez nich zatrudnienia w polskich uczelniach, instytutach naukowych lub instytutach badawczych. Program stwarza powracającym naukowcom optymalne warunki prowadzenia w Polsce badań naukowych lub prac rozwojowych na światowym poziomie. Środki uzyskane w ramach Polskich Powrotów zapewniają wynagrodzenie dla powracającego naukowca, a także umożliwiają stworzenie grupy projektowej (zespołu badawczego). Krajowe uczelnie, instytuty naukowe i instytuty badawcze pozyskują do współpracy specjalistów posiadających doświadczenie międzynarodowe oraz wiedzę z zakresu najnowszych trendów badawczych w swojej dyscyplinie naukowej.

W ramach programu finansowane są działania związane z powrotem do kraju polskich naukowców oraz tworzeniem przez nich własnej grupy projektowej:

  • wynagrodzenie powracającego naukowca,
  • wynagrodzenia członków grupy projektowej,
  • koszty przesiedlenia powracającego naukowca oraz osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym,
  • opcjonalnie - adaptacja i organizacja miejsca pracy oraz przygotowanie zaplecza badawczego powracającego naukowca oraz członków grupy projektowej,
  • opcjonalnie - koszty badań naukowych z zakresu badań podstawowych (komponent badawczy) finansowane ze środków Narodowego Centrum Nauki.

Nabór w specjalnej edycji Polskich Powrotów skierowany jest do naukowców polskiego pochodzenia, pracujących za granicą, których badania mogą przełożyć się na poszerzenie wiedzy i rozwiązanie istotnych problemów związanych z epidemią COVID-19 i jej konsekwencjami.

- To działanie mające przede wszystkim sprowadzić do kraju naukowców z obszaru medycyny, farmacji, przedstawicieli szeroko pojętych nauk biomedycznych i o zdrowiu. Ten kapitał ludzki jest na obecną chwilę niezwykle cenny i musimy o niego aktywnie zabiegać – mówi dr Grażyna Żebrowska, dyrektor NAWA.

Nabór trwa do 31 sierpnia 2020 r. do godziny 15:00.

Wniosek można złożyć w systemie teleinformatycznym NAWA po założeniu konta.

Więcej informacji o programie znajduje się na stronie NAWA.

Osoba do kontaktu w ramach Działu Projektów: Joanna Baum.