POPOJUTRZE 2.0 - CENTRUM INKUBOWANIA INNOWACJI SPOŁECZNYCH W OBSZARZE KSZTAŁCENIA

 

Informujemy o naborze wniosków na INNOWACJE SPOŁECZNE W OBSZARZE KSZTAŁCENIA w ramach projektu POPOJUTRZE 2.0 – Centrum Inkubowania Innowacji Społecznych w obszarze edukacji.

Celem głównym projektu jest wsparcie procesu inkubacji 72 innowacji społecznych z całego kraju, pozwalających na szybsze, tańsze oraz bardziej wydajne rozwiązywanie problemów w obszarze kształcenia, spośród których minimum 10 zostanie przetestowanych i skierowanych do wdrażania oraz popularyzacji na szerszą skalę

Okres realizacji projektu: 1.4.2020 do 30.06.2023

Do udziału w projekcie mogą się zgłosić Innowatorzy Społeczni posiadający pomysł na Innowację Społeczną w obszarze KSZTAŁCENIA

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa na podstawie umowy podpisanej z Instytucją Zarządzającą – Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej.

Więcej na stronie projektu : https://popojutrze2.pl/