Profesura Gościnna NAWA - nowy program dla naukowców

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłasza nowy program - Profesura Gościnna NAWA. Program oferuje uczelniom i innym jednostkom  naukowym długookresowy pakiet finansowy z NAWA na zaproszenie zagranicznego naukowca o światowej renomie oraz dofinansowanie badań podstawowych z środków Narodowego Centrum Nauki.

Celem programu Profesura Gościnna NAWA jest wspieranie działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej polskich uczelni i innych jednostek naukowych, wyróżniających się jakością prowadzonych badań naukowych oraz kształcenia.

- Prestiżowe granty przyznane w ramach Profesury Gościnnej NAWA będą formą wsparcia  realizacji strategii umiędzynarodowienia polskiego szkolnictwa wyższego i nauki w postaci długookresowego pakietu finansowego – mówi prof. dr hab. n. med. Wojciech Maksymowicz, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego. – Długofalowym rezultatem uczestnictwa w programie będzie stworzenie zespołu badawczego, którego dorobek naukowy i dydaktyczny znacznie przyczyni się do zwiększenia rozpoznawalności polskich uczelni i reprezentowanej przez nie dyscypliny naukowej w kraju i za granicą – dodaje wiceminister.

W I edycji programu mogą wziąć udział uczelnie i inne jednostki naukowe, które prowadzą badania z obszaru nauk humanistycznych, społecznych i teologicznych. W kolejnych latach, kolejne edycje programu adresowane będą do innych dziedzin nauki.

– Nowy program NAWA umożliwia zaproszenie do Polski światowej klasy zagranicznych naukowców ze wskazanych dziedzin i objęcie przez nich stanowiska profesury gościnnej przez okres 3-4 lat. To czas na zbudowanie wokół wybitnego naukowca silnego naukowo zespołu, rozwijania przełomowych badań, a także aplikowania o międzynarodowe granty – mówi dr Grażyna Żebrowska, dyrektor NAWA.

Grant ze środków NAWA może wynieść nawet 3 mln zł. Pokryje on koszty wynagrodzenia naukowca i grupy badawczej oraz koszty przeprowadzki naukowca. Dodatkowo uczelnia lub inna jednostka naukowa mogą uzyskać dofinansowanie na badania podstawowe z Narodowego Centrum Nauki (NCN) w postaci tzw. komponentu badawczego.

– Analiza skuteczności podobnych programów w Europie wyraźnie wskazuje, że bardzo ważne jest zapewnienie przyjeżdżającym naukowcom warunków do jak najszybszego rozpoczęcia prac badawczych – mówi prof. Małgorzata Kossowska, przewodnicząca Rady NCN. – Liczymy oczywiście na to, że naukowcy będą pozyskiwać środki na badania w ramach regularnych konkursów krajowych i zagranicznych. Wiemy jednak, że zajmie to sporo czasu. Dlatego zdecydowaliśmy się na finansowanie „pakietu startowego”, umożliwiającego rozpoczęcie intensywnych prac badawczych od zaraz – dodaje prof. Kossowska.

Wnioski w programie przyjmowane są do 31 lipca 2020 roku. Należy je składać wyłącznie w systemie elektronicznego przyjmowania wniosków NAWA.

Projekty w ramach programu mają rozpocząć się w terminach: najwcześniej 1 lutego 2021, a najpóźniej 31 października 2021.

Wnioski należy składać w Systemie teleinformatycznym NAWA.

Więcej informacji o Programie dofinansowania na stronie NAWA.

Kontakt w sprawie naboru wniosków: Joanna Baum, Dział Projektów.